I skrivande stund har vi hunnit halvvägs in på andra årets ”KONST OCH KONSERT” Och hur går det nu? Just formen att samlas över en god måltid, bryta bröd, mossa på vänner och bekanta har fungerat bra! Och när musikunderhållningen börjar så sorlar det trivsamt och vår kock Elena får massor av beröm för den goda maten.


Femme Total med Elin, Britta och Anette lockade fram hjärtliga skratt när de lät sina vassa tungor vina över oss män. Tack för att ni släppte in oss bakom klimakteriets gardiner. Vi rodnade lite, medan kvinnorna i publiken utbytte menande blickar och skratt. Proffsigt, energiskt, rakt på och kul med råge!


Jan-Erik Ström och Roberto Amerise spelade latinamerikansk gitarrmusik för oss. Applåderna ville inte sluta när vi stod upp och begärde mer. Så virtuost och inkännande. Kom tillbaka!


Samtalspanelen som bestod av konstnärer, musiker och musikskribenter utforskade vår relation till musik och konst och de olika sätt som vi hämtar inspiration från båda. Är bildkonst mer analytiskt och intellektuellt? Är musik mer relaterat till känsla och estetik? Kan vi definiera musik som konst? Frågorna var många och vi fick ett fint samtal med olika åsikter, allt under värdiga former.


Just det där att utforska gränslandet mellan olika kulturyttringar och hitta nya spännande ingångar är så spännande. Vidare undersökande lockar och här kan föreningen MITTIMAGLEHEM få en viktig roll.


Genom alla de verksamheter som bedrivs av olika föreningar och alla kulturellt aktiva personer i vårt närområde så har vi tillsammans skapat en stark profil; Kulturen kommer till oss kan man väl säga, ”Konstbyn” hör man ofta och på turistkartor så finns det en målare med staffli som antyder vad som finns att hämta här. Alla vi som har varit med att skapa detta ”varumärke” kan känna sig stolta.


Kultur yttrar sig på så många sätt. Vi sjunger allsång på stranden och känner gemenskap med varandra och naturen, vi bakar bröd på gammalt vis i Blåherremölla, vi firar traktens kulturkändisar, vi sätter ljus på ”Knäbäck, byn som försvann” och påminner stolt att Konstrundan har sitt ursprung här. Vi utbyter konst och tankar med våra internationella konstnärsvänner och öppnar mot den stora världen därute. Ja listan är lång och slutar inte här. Det finns så mycket att göra.


MITTIMAGLEM vill verka för att utforska gränslanden mellan olika kulturyttringar och hålla ett öppet sinne mot både när och fjärran. Vi hoppas att bygga ett fysiskt centrum där trådarna får utrymme att löpa samman. Mer om detta längre fram när det grumliga sjunkit till botten och klarhet uppstår.


Ett varmt tack till alla som berör oss med positiva tillrop.


Pia, Anna och Lars

Och glöm inte att besöka de 22 konstnärer som öppnat upp sina ateljéer för oss kl. 12-17! Info samt karta finns längre ned.

Skrolla vidare nedåt!